Koulutuksen tiedot

Koulutuksen nimi: CAD-suunnittelun verkkokoulutus, Kokkola

Koulutusala: Teknologia

Aloituspäivä: 29.01.2018

Laajuus: HOPSin mukaan, max 130 päivää

Paikkakunta: Kokkola, verkko

Hakupäivä: 07.01.2018

Verkkokoulutus: Kyllä

Lisätiedot:

KOHDERYHMÄ

Kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhanalaiset työnhakijat, joilla on työvoimapoliittinen koulutustarve, ja jotka soveltuvat koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammatissa toimimiseen. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat kone-, rakennus- ja sähköalan toimihenkilöt kuten insinöörit ja teknikot, joiden työllistymistä tietokoneavusteisten suunnitteluohjelmien hallinta edistää.

 

TAVOITE

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osaamista tietokoneavusteisessa piirtämisessä ja mallintamisessa ja perehdyttää opiskelijat 2D- ja 3D-suunnittelun yleisiin periaatteisiin, menetelmiin ja käsitteisiin siten, että opiskelija pystyy käyttämään opittuja taitoja suunnittelutyössä. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija työllistyy alan työtehtäviin.

 

TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena ja verkko-opiskeluna sekä työssäoppimisena ko. ohjelmia hyödyntävissä yrityksissä. Jokainen opiskelija saa käyttöönsä CAD-työskentelyyn sopivan kannettavan tietokoneen koulutuksen ajaksi.

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutus sisältää seuraavat aihealueet:
- yleistä
- ohjaus verkko-opiskeluun
- ohjelmankäytön perusteet ja peruskäyttäminen verkko-opiskeluna seuraaviin
2D- ja 3D CAD -ohjelmiin

  • AutoCAD (30 pv)
  • Inventor (30 pv)
  • SolidWorks (30 pv)
  • Revit Architecture (20 pv)

- alakohtainen suunnittelu (rakennus, kone ja sähkö) lähi- ja etäopiskeluna (15 pv)
- alakohtainen projektityö ohjattuna etäopiskeluna (20 pv)
- työssäoppiminen (30 pv)

 

AIKA, PAIKKA JA KESTO

Koulutus alkaa 29.1.2018 ja aloituspäivän lähiopetus on Kokkolassa.
Opiskelija voi valita henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaan opiskeltavat ohjelmat.

Koulutuksen kesto HOPS:n mukaan, max. 130 pv jolloin päättymispäivä 3.9.2018.

 

HAKEUTUMINEN

Koulutukseen haetaan TE-toimiston kotisivuilta www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä hakemuslomakkeella verkkopankkitunnuksien avulla 7.1.2018 mennessä. Täytä hakemus huolellisesti perusteluineen (lomakkeessa kohta: Tarkemmat perustelut).

Haastattelut pidetään 18.1.2018. Haastateltaville lähetetään SMS-viesti.

 

LISÄTIETOA
TEAK
Juha Koivula
juha.koivula@teakoy.fi
p. 050 376 3871

Kiinnostuitko? Pyydä lisätietoja tästä